Lectura Mundi

Cineclub Videoteca Liberarte UNSAM

Video

“Lolita” de Stanley Kubrick. Primera entrega del ciclo “Erotismo” del Cineclub Videoteca Liberarte UNSAM.

, , , , , , ,